Gyakran fordulnak hozzánk jurtások meglévő, javításra, felújításra szoruló jurtájukkal kapcsolatban kérdésekkel, kérésekkel. A problémák megismerése, és a megoldási javaslatok megfogalmazása során összegyűjtött legfontosabb és talán leghasznosabb információkat gyűjtöttük össze mindazok számára, akik a jövőben hasonló problémával találkoznak. Az itt leírtak természetesen elsősorban általánosságok, speciálisabb kérdések esetén mindenképpen javasoljuk a személyes kapcsolatfelvételt.

Mindenre van megoldás

Sok esetben a szóban közölt információk alapján is "látjuk" a probléma mibenlétét, de sokat segíthet néhány fotó, vagy akár egy személyes találkozás abban, hogy a probléma okáról, ill. a lehetséges megoldásról, megoldásokról részletes információkkal, akár javaslatokkal szolgálhassunk. Amennyiben a jurta, vagy egyes elemei javíthatóak, vállaljuk a javítást egyeztetett és részletesen specifikált műszaki tartalommal, ha esetleg egyes elemek cseréjére lenne szükség, ezek elkészítését is vállaljuk, bármilyen méretről is legyen szó.

Leggyakoribb hibák

A jurta legérzékenyebb pontja a külső ponyvázat. A belső páralecsapódásokból adódó problémákon túl a ponyva anyagának struktúrális károsodásaiból adódik a legtöbb - a jurta szerkezetét érintő - károsodás, mely a faszerkezeten túl, a rögzítőkötélzet, és a bőrszögek részleges tönkremenetelét is okozhatja. A leggyakrabban előforduló ponyva-hibákat, károsodásokat, állag- és minőségromlásokat, az ezeket kiváltó okokat, illetve a megoldás lehetőségeit az alábbi felsorolásban foglaljuk össze:

1. Külső ponyva beázik

Lehetséges okok:

  • Nem megfeleő anyagválasztás

- Nem, vagy nem megfelelően kikészített a külső ponyva anyaga.

  • Az anyag élettartamán túli használat

- Bizonyos idő elteltével a bevonatolások részben, vagy teljesen elvesztik hatásukat.

  • Nem megfelelő konfekcionálás

- A tetőponyva csonkakúp palástjának konfekcionálását a sugár-irányú varratok helyett gyakran teljes vég-szélességben egymáshoz varrott sávokkal, párhuzamos varratokkal oldják meg az anyagtakarékosság miatt. Ez esetben lesznek olyan pontok, ahol a varratra merőlegesen folyik a csapadékvíz. Ezen pontoknál kizárólag a varraton, ill. annak kialakításán múlik a ponyva vízzárósága.

  • Nem vízzáró varratok alkalmazása

- A pamut ponyváknál kevésbé okoz gondot a varrat vízzáróságának biztosítása, mivel a pamut nedvesség hatására duzzad, így a tűlyukasztásból származó szivárgás-pontokon a víz átjutása akadályozott. A szintetikus anyagok esetében a vízzáróságot minden esetben a megfelelő varrócérna, ill. a varratok közötti /pl. szilikon anyagú/ tömítés garantálhatja.

2. Külső ponyva elszíneződik, gombásodik

Lehetséges okok:

  • Anyagában nedvesedő a ponyva alkalmazása

- A kikészítés, bevonatolás hatásának csökkenésével (ez elsősorban az UV sugárzás hatására történik meg) az anyag még vízzáró ugyan, hiszen nedvesedés hatására duzzad, így a vizet nem engedi be a belső térbe, viszont a szövetrostokban megrekedő víz - amennyiben nem tud kiszáradni - egy-két hét alatt gombásodásnak indulhat. A hungicid (gombaölő) kikészítéssel ellátott anyagok elvileg ez ellen védettek, a tapasztalat mégis azt mutatja, hogy hosszútávú és állandó használat esetén ezen pamut szövetek is 1-2 év alatt "elhasználódnak" annyira, hogy a gombásodás - ha struktúrális károkat nem is okoz - elszínezheti a ponyvát, ami jelentősen csökkenti a látványhatását egy jurtának.

  • Párás környezetben felállított jurta

- Azon helyeken, ahol a mikroklíma az átlagosnál párásabb (fagyzugos helyek, völgyek, patak-, folyó- és tópartok) a jurták nagyobb páraterhelésnek vannak kitéve. Önmagában a pára nem jelentene gondot, ha 1-2 napon belül lehetősége lenne a ponyvának teljesen kiszáradni, ám ezeken a helyeken erre gyakran nem adódik lehetőség, sőt, esetenként több héten át folyamatos páraterhelés érheti a ponyvázatot kívűlről és belőlről egyaránt, mely az előbbi pontban leírtaknak megfelelően gombásodást okozhat, nem csak a ponyva tekintetében, de a szerkezet elemeit érintően is.

3. Külső ponyva kiszakad

Lehetséges okok:

  • Nem megfelelő szilárdságú ponyva alkalmazása

- A ponyva anyagok különböző műszaki paraméterekkel jellemezhetőek. Ezek közül a szakítószilárdságot gyakran a [daN/5cm] mértékegységben adják meg. Ez az 5cm széles anyag szakítóerejét adja meg Newton-ban. Ezt a paramétert a gyártó külön lánc- és vetülék irányban is megadja. A megfelelő anyag kiválasztásánál a ponyvára ható erőket, beleértve a jurta felállításakor jelentkező, illetve a használat során fellépő szélterhekből származó feszültségeket kell figyelembe venni. Célszerű olyan anyagot választani, ami mindkét irányban közel azonos szakítószilárdsággal bír. Ennek szükséges mértéke a jurta nagyságától, illetve a felállítás helyén várhatóan jelentkező szélterhek nagyságától függ.

  • Ponyva anyag gombásodása

- A korábban már tárgyalt, gombásodásból származó problémák idővel a ponyva anyagának struktúrális degradációjához vezethetnek. A vastagabb szöveteknél ez később, a kisebb térfogatsúlyú anyagok esetében hamarabb következik be.